تجهیزات راهسازی و معدن

شرکت سیل تک صنعت یک متخصص در صنعت راهسازی است و ترکیب های پیچیده آب بندی را در درجه اول برای قطعات هیدرولیکی در طیف گستردهای از تجهیزاتراهسازی ارائه میدهد.

متداول ترین کاربرد ها

بیل های مکانیکی

 • سیلندرهای کاری برای بیل های مکانیکی
 • پیستون جک هیدرولیک

تراکتور و سایر تجهیزات کشاورزی

 • انتقال قدرت هیدرولیک
 • دنده فرمان هیدرولیک

جرثقیل ها

 • سیلندر جک های جرثقیل های بارگیری
 • King journal revolving joint
rah01
rah02
پکینگها

طیف گستردهای از آب بندهای توپی و پیستون

 • Turcon®Stepseal®2K
 • Zurcon®Rimseal
 • Turcon®Stepseal®V
 • Zurcon®RU9
 • Turcon®Glyd Ring®T
 • Zurcon®Glyd Ring®D
 • Zurcon®Scraper DA24
rah03
آب بندهای دورانی (کاسه نمد ها)
 • کاسه نمدهای استاندارد
 • آب بندهای دورانی فشار بالا در متریالهای مختلف برای گلندهای استاندارد
 • ®Turcon®Roto L
 • Turcon®Roto Glyd Ring®S
rah04
گایدرینگ ها و آبندهای استاتک

Orkot®

HiMod®

Turcite®

rah05
متریالها

طیف گستردهای از آببندهای استاتیک در کلاس های الاستومر، TPU ، PTFE و فلزی

FKM iXLT V8T71

Turcon® M12

Zurcon® Z13, Z25

Orkot® C480

نمونه قطعات کاربردی : جک هیدرولیک

rah06