کشاورزی

شرکت سیل تک صنعت یک متخصص در صنعت برون جاده ای ارائه دهنده و ترکیبهای پیچیده آب بندی برای هیدرولیک تراکتورها و همچنین سایر تجهیزات کشاورزی فراهم میکند.

TSS_Segments_Agriculture_wep
rah02
پکینگها
 • طیف گستردهای از آببندهای توپی
 • پیستون و Turcon®Stepseal®2K 
 • Zurcon®Rimseal 
 • Turcon®Stepseal®V 
 • Zurcon®RU9 
 • Turcon®Glyd Ring®T 
 • Zurcon®Glyd Ring®D
 • Zurcon®Scraper DA24

rah03
آببندهای دورانی (کاسه نمدها)
 • کاسه نمدهای استاندارد
 • آببندهای دورانی فشار بالا در متریال های مختلف برای گلندهای استاندارد 
 • Turcon®Roto®L 
 • Ring®S Glyd Turcon®Roto
rah04
گایدرینگ ها و آب بندهای استاتیک
 •  Orkot®
 • HiMod®
 • Turcite®
rah05
متریالها
 • طیف گسترده ای از آب بندهای استاتیک در کلاس های الاستومر، TPU
  فلزی و ،PTFE FKM iXLT V8T71 •
  Turcon® M12 • Zurcon® Z13, Z25 • Orkot® C480 •

کاربردهای متداول: SEALING E-AXLE