نفت و گاز

آب بندهای شرکت سیل تک عملکرد اثبات شده ای در طیف گسترده از سیستمهای مورد استفاده در فعالیتهای اکتشاف، پالایش، تولید و صنایع پایین دست نفت و گاز ارائه میدهند

Oil_and_Gas-cover
oil01
آب بندهای استاتیک

• مقاومت دمایی، مانایی فشاری،
شیمیایی و اکستروژن
• متریال های سازگار با استانداردهای
صنعت نفت
Turcon®Wedgpak® :مثال •

 

oil2
آب بندهای خطی

اصطکاک پایین
• مقاومت دمایی، سایش، اکستروژن و
شیمیایی
• رینگ های جوشی PEEK در
قطرهای بزرگ
مثال : Turcon® V-Stack

oil3
آب بندهای روتاری

• نصب آسان
• اصطکاک پایین
• مقاوم در برابر سایش با مواد آببندی
خود روان کننده
• مقاوم در برابر خراش
• مقاوم در برابر شوک
مثال : Turcon® Roto Glyd Ring® II

oli4
بیرینگ ها و گاید رینگ ها

• متریال برای محیط های سخت، با
مقاومت شیمیایی بالا
• سایش کم با قابلیت حمل بار زیاد
• تغییر شکل کم و در نتیجه حرکت
کنترل شده تجهیزات
مثال : Slydring® یا ®Orkot

نمونه قطعه کاربردی: جوش آب بند (SEAL WELDING)

catalog-25