محصولات ما

آب بندهای هیدرولیک (پکینگ)

Fluid Sealing Systems

بیرینگ ها و بوش ها

Bearings & Bushings

اورینگ ها

O-Rings

آب بندهای پنوماتیک

Pneumatic Seals

آب بندهای استاتیک

Static Seals

آب‌بندهای مهندسی‌شده، گسکت‌ها و سایر قطعات

Engineered Parts

کاسه ‌نمد ها و روتاری سیل ها

Rotary Seals